Top20Movers
二十大活躍股

股票

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 01632 民商創科 1.540 +0.330 +27.273% 1.238 千萬 8.680 百萬
2 01201 天臣控股 1.000 +0.180 +21.951% 55.626 萬 59.400 萬
3 01239 TEAMWAY INTL GP 0.012 +0.002 +20.000% 75.324 萬 6.208 千萬
4 02310 申基國際 0.395 +0.065 +19.697% 2.130 萬 5.400 萬
5 00862 遠見控股 0.290 +0.046 +18.852% 1.046 百萬 3.890 百萬
6 01823 華昱高速 0.520 +0.080 +18.182% 3.436 萬 6.800 萬
7 01697 山東國信 2.780 +0.410 +17.300% 7.850 萬 3.300 萬
8 00913 合一投資 0.053 +0.007 +15.217% 25.717 萬 4.961 百萬
9 00475 中發展控股 0.630 +0.080 +14.545% 22.404 萬 37.400 萬
10 00351 亞洲能源物流 0.079 +0.010 +14.493% 3.994 萬 53.000 萬
11 06133 維太移動 0.310 +0.035 +12.727% 34.932 萬 1.140 百萬
12 01421 工蓋有限公司 0.235 +0.025 +11.905% 17.276 萬 83.000 萬
13 00139 中國軟實力 0.058 +0.006 +11.538% 2.639 百萬 4.629 千萬
14 01389 美捷匯控股 0.079 +0.008 +11.268% 5.162 萬 67.700 萬
15 01175 鮮馳達控股 0.315 +0.030 +10.526% 9.561 百萬 3.097 千萬
16 03830 童園國際 0.189 +0.016 +9.249% 24.513 萬 1.290 百萬
17 00653 卓悅控股 0.230 +0.019 +9.005% 15.211 萬 70.800 萬
18 02323 港橋金融 0.980 +0.080 +8.889% 1.336 萬 1.400 萬
19 00572 未來世界金融 0.074 +0.006 +8.824% 64.876 萬 9.000 百萬
20 01520 華信金融投資 0.185 +0.015 +8.824% 3,402 1.800 萬
窩輪

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 14000 海油高盛八十購B(@EC) 0.021 +0.011 +110.000% 59.866 萬 2.132 千萬
2 12309 海油中銀八十購A(@EC) 0.114 +0.056 +96.552% 8.757 萬 72.200 萬
3 13207 友邦高盛八十沽B(@EP) 0.095 +0.040 +72.727% 6.753 萬 88.200 萬
4 14444 海油法興八十購B(@EC) 0.070 +0.029 +70.732% 9,368 10.800 萬
5 13868 海油摩通八十購A(@EC) 0.076 +0.031 +68.889% 5.211 萬 67.200 萬
6 11390 聯想瑞銀八十購A(@EC) 0.180 +0.069 +62.162% 4.674 萬 20.200 萬
7 14554 中煤法興八甲購A(@EC) 0.027 +0.010 +58.824% 5.942 萬 2.117 百萬
8 19405 海油高盛八十購D(@EC) 0.435 +0.160 +58.182% 36.189 萬 85.200 萬
9 24305 中移瑞通八十購C(@EC) 0.101 +0.037 +57.812% 8.738 萬 96.500 萬
10 13520 海油中銀八十購B(@EC) 0.580 +0.205 +54.667% 8.306 萬 14.500 萬
11 13872 友邦瑞信八十沽B(@EP) 0.265 +0.093 +54.070% 8.290 萬 34.000 萬
12 14289 騰訊法巴九一購J(@EC) 0.015 +0.005 +50.000% 2,100 13.000 萬
13 14710 鐵建麥銀九一沽B(@EP) 0.103 +0.033 +47.143% 73.103 萬 7.020 百萬
14 12164 海油摩通八甲購B(@EC) 0.630 +0.200 +46.512% 3.777 萬 5.800 萬
15 22209 人保瑞銀八甲購B(@EC) 0.049 +0.015 +44.118% 1.725 萬 40.000 萬
16 15447 海油瑞通八十購C(@EC) 0.590 +0.175 +42.169%
17 14418 海油中銀八甲購A(@EC) 0.068 +0.020 +41.667% 4.181 萬 57.600 萬
18 21113 海油法巴八甲購B(@EC) 0.106 +0.031 +41.333% 25.294 萬 1.949 百萬
19 11608 中移法巴八甲購A(@EC) 0.140 +0.040 +40.000% 12.896 萬 95.500 萬
20 15756 聯想高盛八十購B(@EC) 0.250 +0.070 +38.889% 4.088 萬 16.400 萬
牛熊證

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 63567 恆指法巴九甲牛Z(RC) 0.046 +0.013 +39.394% 3.627 千萬 8.380 億
2 61846 中移匯豐九三牛A(RC) 0.052 +0.013 +33.333% 42.390 萬 8.650 百萬
3 66290 海油法興九二牛D(RC) 0.175 +0.043 +32.576% 41.772 萬 2.330 百萬
4 66521 中移法興九七牛C(RC) 0.043 +0.010 +30.303% 3,400 8.000 萬
5 66460 恆指摩通零乙牛C(RC) 0.036 +0.008 +28.571% 1.486 億 33.730 億
6 66992 中企法興零九牛I(RC) 0.023 +0.005 +27.778% 8.571 萬 3.210 百萬
7 63073 海油瑞銀九二牛A(RC) 0.200 +0.041 +25.786% 2.710 百萬 1.316 千萬
8 65350 恆指瑞銀零乙牛T(RC) 0.049 +0.010 +25.641% 1.608 億 29.410 億
9 65263 碧桂匯豐九三牛B(RC) 0.129 +0.026 +25.243% 46.494 萬 3.700 百萬
10 63015 恆指瑞銀九乙牛F(RC) 0.055 +0.011 +25.000% 1.575 億 25.710 億
11 64331 海油匯豐九三牛D(RC) 0.192 +0.038 +24.675% 1.628 百萬 7.960 百萬
12 65881 友邦瑞銀九三熊B(RP) 0.071 +0.014 +24.561% 11.207 萬 1.564 百萬
13 66395 中移瑞銀九三牛A(RC) 0.056 +0.011 +24.444% 3.858 萬 74.000 萬
14 68211 中壽瑞通九三牛A(RC) 0.110 +0.021 +23.596% 27.983 萬 2.263 百萬
15 63039 中壽瑞銀九二牛C(RC) 0.116 +0.020 +20.833% 6,943 5.300 萬
16 59827 海油瑞信九一牛E(RC) 0.227 +0.039 +20.745% 38.893 萬 1.666 百萬
17 58935 恆指法巴九乙牛W(RC) 0.053 +0.009 +20.455% 4.857 千萬 8.598 億
18 66156 友邦瑞信九六熊A(RP) 0.059 +0.010 +20.408% 16.776 萬 2.982 百萬
19 59437 海油匯豐九二牛B(RC) 0.305 +0.050 +19.608% 1.247 百萬 4.000 百萬
20 62576 中壽高盛九三牛C(RC) 0.152 +0.024 +18.750% 1.316 百萬 8.440 百萬
創業板

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 08312 中國瀚亞 0.300 +0.105 +53.846% 38.970 萬 1.720 百萬
2 08516 廣駿集團控股 1.080 +0.330 +44.000% 2.516 千萬 2.807 千萬
3 08305 棠記控股 0.375 +0.075 +25.000% 1.650 千萬 4.758 千萬
4 08297 芭迪貝伊 0.117 +0.023 +24.468% 4.254 萬 35.000 萬
5 08609 永續農業 0.800 +0.150 +23.077% 7.681 百萬 1.045 千萬
6 08050 量子思維 0.500 +0.080 +19.048% 3.800 萬 7.600 萬
7 08237 華星控股 0.230 +0.032 +16.162% 38.007 萬 1.760 百萬
8 08430 春能控股 0.495 +0.065 +15.116% 2.078 百萬 3.840 百萬
9 08181 恆生控股有限公司 0.330 +0.040 +13.793% 4.912 萬 16.000 萬
10 08251 優越集團控股 0.660 +0.080 +13.793% 40.610 萬 65.000 萬
11 08152 明樑控股 0.169 +0.020 +13.423% 2,200 1.000 萬
12 08117 中國基礎能源 0.760 +0.080 +11.765% 4.709 百萬 6.225 百萬
13 08073 興業新材料 0.480 +0.050 +11.628% 2.511 千萬 4.242 千萬
14 08321 泰錦控股 0.098 +0.010 +11.364% 2.918 萬 30.000 萬
15 08278 CMON 0.198 +0.020 +11.236% 1,980 1.000 萬
16 08456 民信國際控股 0.330 +0.030 +10.000% 2.772 萬 9.200 萬
17 08006 華泰瑞銀 0.143 +0.013 +10.000% 11.559 萬 72.860 萬
18 08063 環球大通集團 0.110 +0.010 +10.000% 9.265 萬 86.000 萬
19 08086 新維國際控股 0.166 +0.015 +9.934% 95.100 萬 6.408 百萬
20 08059 朝威控股 0.109 +0.009 +9.000% 16.595 萬 1.555 百萬

實時數據源自AASTOCKS,最後更新:


免責聲明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)