Top20Movers
二十大活躍股

股票

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 01159 星光文化 3.500 +1.410 +67.464% 4.060 萬 1.300 萬
2 00959 奧瑪仕國際 0.305 +0.067 +28.151% 8.215 百萬 2.723 千萬
3 02967 遠大醫藥股權 0.142 +0.029 +25.664% 3.055 百萬 2.414 千萬
4 06866 佐力小貸 0.440 +0.060 +15.789% 55.077 萬 1.246 百萬
5 00378 五龍動力 0.149 +0.014 +10.370% 4.023 百萬 2.730 千萬
6 01633 上諭集團 0.480 +0.035 +7.865% 3.856 萬 8.100 萬
7 02386 中石化煉化工程 7.680 +0.540 +7.563% 7.814 百萬 1.044 百萬
8 00759 CEC國際控股 0.740 +0.050 +7.246% 3.951 百萬 5.496 百萬
9 01720 普天通信集團 3.010 +0.180 +6.360% 19.284 萬 6.400 萬
10 02286 辰興發展 1.730 +0.090 +5.488% 1.740 萬 1.000 萬
11 03689 康華醫療 9.070 +0.460 +5.343% 3.865 萬 4,200
12 00723 永保林業 0.020 +0.001 +5.263% 3,600 18.000 萬
13 00456 新城市建設發展 0.800 +0.040 +5.263% 2.237 百萬 2.780 百萬
14 01168 百仕達控股 0.800 +0.040 +5.263% 45.376 萬 57.400 萬
15 00729 五龍電動車 0.103 +0.005 +5.102% 2.793 百萬 2.718 千萬
16 01690 立基工程控股 0.250 +0.012 +5.042% 2,550 1.000 萬
17 02028 映美控股 0.630 +0.030 +5.000% 8.674 萬 13.800 萬
18 00166 新時代能源 0.107 +0.005 +4.902% 4.360 萬 40.001 萬
19 00209 瀛晟科學 0.065 +0.003 +4.839% 3.604 萬 58.400 萬
20 03663 協眾國際控股 1.630 +0.070 +4.487% 33.124 萬 20.400 萬
窩輪

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 11945 平安瑞銀八八購E(@EC) 0.059 +0.044 +293.333% 4,500 7.500 萬
2 11858 平安瑞信八八購D(@EC) 0.063 +0.043 +215.000% 9.441 萬 1.580 百萬
3 18614 平安摩通八八購A(@EC) 0.061 +0.034 +125.926% 29.053 萬 4.820 百萬
4 22874 騰訊麥銀九三購A(@EC) 0.045 +0.025 +125.000%
5 11399 中藥瑞銀八十購A(@EC) 0.021 +0.011 +110.000% 1.100 萬 50.000 萬
6 18965 平安摩通八九購A(@EC) 0.021 +0.011 +110.000% 3,360 16.000 萬
7 21105 平安法興八九購H(@EC) 0.066 +0.033 +100.000% 17.493 萬 2.735 百萬
8 18513 石藥匯豐八乙購A(@EC) 0.044 +0.021 +91.304%
9 14958 平安麥銀八乙購C(@EC) 0.053 +0.025 +89.286%
10 15795 海油高盛八九購A(@EC) 0.028 +0.013 +86.667% 5,869 19.900 萬
11 13136 平安法興八九購E(@EC) 0.130 +0.060 +85.714% 28.133 萬 2.195 百萬
12 20263 平安瑞信八十購B(@EC) 0.050 +0.023 +85.185% 12.272 萬 2.495 百萬
13 14950 平安麥銀八乙購B(@EC) 0.069 +0.030 +76.923%
14 15663 平安法巴八十購A(@EC) 0.149 +0.063 +73.256% 11.505 萬 83.000 萬
15 19865 平安瑞通八十購A(@EC) 0.153 +0.063 +70.000% 9.284 萬 59.000 萬
16 21125 平安法興八十購D(@EC) 0.044 +0.018 +69.231%
17 14331 平安海通八十購C(@EC) 0.067 +0.027 +67.500% 1.340 萬 20.000 萬
18 14620 平安法興八十購B(@EC) 0.087 +0.035 +67.308%
19 23825 平安瑞信八乙購B(@EC) 0.028 +0.011 +64.706% 420 1.500 萬
20 13130 平安摩通八十購C(@EC) 0.051 +0.020 +64.516% 1.145 百萬 2.176 千萬
牛熊證

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 58657 平安法興九一牛I(RC) 0.042 +0.024 +133.333% 20.872 萬 5.130 百萬
2 58700 平安瑞信九一牛Q(RC) 0.041 +0.023 +127.778% 16.567 萬 4.130 百萬
3 57859 平安高盛九七牛A(RC) 0.066 +0.024 +57.143% 76.545 萬 1.172 千萬
4 68407 平安法興八乙牛X(RC) 0.073 +0.024 +48.980% 25.484 萬 3.540 百萬
5 60996 平安東亞九二牛B(RC) 0.068 +0.022 +47.826% 16.915 萬 2.700 百萬
6 69107 平安法興八乙牛S(RC) 0.065 +0.021 +47.727% 1.068 百萬 1.636 千萬
7 63366 平安法興九二牛B(RC) 0.085 +0.027 +46.552% 9.806 萬 1.180 百萬
8 69096 平安摩通八九牛B(RC) 0.080 +0.025 +45.455% 5.007 萬 64.000 萬
9 58107 平安高盛九七牛B(RC) 0.078 +0.024 +44.444% 3.869 萬 50.000 萬
10 60997 平安瑞銀八甲牛V(RC) 0.082 +0.025 +43.860%
11 64336 平安匯豐八乙牛B(RC) 0.079 +0.023 +41.071% 27.095 萬 3.550 百萬
12 64311 平安瑞信九一牛F(RC) 0.079 +0.023 +41.071% 22.713 萬 2.895 百萬
13 66337 平安法巴八八牛L(RC) 0.090 +0.026 +40.625% 4,550 5.000 萬
14 66300 平安高盛八八牛A(RC) 0.081 +0.023 +39.655%
15 63586 平安麥銀八十牛B(RC) 0.072 +0.020 +38.462%
16 66201 平安瑞銀八甲牛X(RC) 0.105 +0.029 +38.158%
17 58528 恆指摩通九一熊A(RP) 0.034 +0.009 +36.000% 1.591 百萬 5.892 千萬
18 61230 平安法興八乙牛H(RC) 0.087 +0.023 +35.937% 64.426 萬 7.475 百萬
19 58041 平安高盛九二牛W(RC) 0.091 +0.024 +35.821%
20 68024 平安瑞信九二牛B(RC) 0.090 +0.023 +34.328%
創業板

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 08545 佰悅集團 0.900 +0.180 +25.000% 1.557 百萬 1.768 百萬
2 08212 譽滿國際控股 0.107 +0.012 +12.632% 1.600 萬 16.000 萬
3 08052 陸慶娛樂 0.065 +0.005 +8.333% 3.370 萬 53.000 萬
4 08139 長安仁恆 2.980 +0.190 +6.810% 4,470 1,500
5 08223 紫元元 1.210 +0.060 +5.217% 27.072 萬 22.400 萬
6 08167 中國新電信 0.226 +0.010 +4.630% 916 4,000
7 08071 中彩網通控股 0.094 +0.004 +4.444% 470 5,000
8 08351 俊文寶石 0.239 +0.009 +3.913% 1.173 百萬 4.820 百萬
9 08283 正力控股 7.200 +0.270 +3.896% 3.836 百萬 54.000 萬
10 08357 REPUBLIC HC 0.580 +0.020 +3.571% 1.450 萬 2.500 萬
11 08402 GT STEEL GROUP 0.295 +0.010 +3.509% 2,975 1.000 萬
12 08029 太陽國際 0.660 +0.020 +3.125% 9,800 1.500 萬
13 08027 吉輝控股 0.067 +0.002 +3.077% 335 5,000
14 08479 金泰豐國際控股 0.450 +0.010 +2.273% 3.060 萬 6.800 萬
15 08001 東方匯財證券 0.500 +0.010 +2.041% 2.008 萬 4.000 萬
16 08410 安領國際 1.030 +0.020 +1.980%
17 08207 中新控股 0.520 +0.010 +1.961% 62.792 萬 1.240 百萬
18 08305 棠記控股 0.265 +0.005 +1.923% 6.310 萬 24.000 萬
19 08170 KSL HOLDINGS 4.790 +0.090 +1.915% 56.870 萬 12.500 萬
20 08059 朝威控股 0.275 +0.005 +1.852% 3.967 萬 14.500 萬

實時數據源自AASTOCKS,最後更新:


免責聲明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)