AH股对照

名称 H股代号 H股现价(港元) 升跌% A股代号 A股现价(人民币) 升跌% 溢价(A对H股)
第一拖拉機股份 000038.HK 2.020 0.020 % 601038.SH 4.440 -0.100 % -59.849 %
東北電氣 000042.HK 0.660 -0.030 % 000585.SZ 1.850 -0.030 % -68.511 %
四川成渝高速公路 000107.HK 2.330 0.010 % 601107.SH 3.110 -0.030 % -33.882 %
青島啤酒股份 000168.HK 32.950 -0.350 % 600600.SH 31.350 -0.700 % -7.243 %
江蘇寧滬高速公路 000177.HK 9.570 0.050 % 600377.SH 8.670 -0.130 % -2.586 %
京城機電股份 000187.HK 1.330 -0.050 % 600860.SH 3.880 -0.120 % -69.745 %
昆明機床 000300.HK 2.490 0.000 % 600806.SH 1.470 0 % 49.460 %
中船防務 000317.HK 5.410 -0.010 % 600685.SH 9.290 0.040 % -48.608 %
馬鞍山鋼鐵股份 000323.HK 4.200 -0.070 % 600808.SH 3.970 -0.080 % -6.625 %
上海石油化工股份 000338.HK 3.720 -0.100 % 600688.SH 5.580 -0.110 % -41.167 %
鞍鋼股份 000347.HK 6.860 0.140 % 000898.SZ 5.920 0.050 % 2.266 %
江西銅業股份 000358.HK 8.720 0.110 % 600362.SH 12.940 -0.360 % -40.527 %
中國石油化工股份 000386.HK 6.790 0.040 % 600028.SH 6.550 0.070 % -8.515 %
中國中鐵 000390.HK 7.160 -0.310 % 601390.SH 7.500 -0.100 % -15.745 %
廣深鐵路股份 000525.HK 3.040 0.020 % 601333.SH 3.060 0.000 % -12.316 %
深圳高速公路股份 000548.HK 7.250 0.180 % 600548.SH 7.950 -0.080 % -19.516 %
南京熊貓電子股份 000553.HK 2.090 0.010 % 600775.SH 4.490 -0.100 % -58.923 %
鄭煤機 000564.HK 3.960 -0.070 % 601717.SH 6.510 -0.270 % -46.320 %
山東墨龍 000568.HK 1.190 0.000 % 002490.SZ 4.290 0.060 % -75.519 %
北京北辰實業股份 000588.HK 1.970 -0.020 % 601588.SH 2.550 -0.030 % -31.810 %

报价延迟至少15分钟,数据源自AASTOCKS

免责声明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所资讯服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司均竭力确保其提供之资料准确可靠,但不保证该等资料绝对正确可靠, 且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。