Top20Movers
二十大活躍股

股票

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 01825 STERLING GP 1.070 +0.250 +30.488% 2.039 千萬 1.966 千萬
2 01470 富一國際控股 0.410 +0.090 +28.125% 2.193 百萬 5.208 百萬
3 00994 恆誠建築 1.130 +0.230 +25.556% 9.517 百萬 8.348 百萬
4 01968 興紡控股 0.680 +0.130 +23.636% 5.661 百萬 8.968 百萬
5 01372 比速科技 4.180 +0.670 +19.088% 8,380 2,000
6 01159 星光文化 2.900 +0.400 +16.000% 83.962 萬 31.350 萬
7 00380 冠力國際 0.290 +0.040 +16.000% 54.372 萬 1.980 百萬
8 00195 綠科科技國際 0.082 +0.011 +15.493% 32.602 萬 4.060 百萬
9 01094 中國公共採購 0.069 +0.009 +15.000% 8.606 萬 1.304 百萬
10 01723 港亞控股 2.580 +0.320 +14.159% 2.717 百萬 1.038 百萬
11 01340 惠生國際 0.198 +0.024 +13.793% 9.545 百萬 4.975 千萬
12 00821 匯盈控股 0.620 +0.070 +12.727% 4.715 百萬 8.164 百萬
13 01293 廣匯寶信 2.150 +0.230 +11.979% 4.241 千萬 2.048 千萬
14 00595 AVCONCEPTHOLD 0.375 +0.040 +11.940% 15.773 萬 45.400 萬
15 00376 雲鋒金融 6.580 +0.700 +11.905% 3.279 千萬 5.314 百萬
16 00730 首長四方 0.152 +0.016 +11.765% 1.561 百萬 1.024 千萬
17 01822 弘達金融控股 0.197 +0.020 +11.299% 15.348 萬 81.000 萬
18 06866 佐力小貸 0.395 +0.040 +11.268% 15.325 萬 39.800 萬
19 00947 摩比發展 0.910 +0.090 +10.976% 3.974 百萬 4.537 百萬
20 00928 蓮和醫療 0.146 +0.014 +10.606% 21.796 萬 1.580 百萬
窩輪

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 27980 騰訊海通九一購E(@EC) 0.038 +0.021 +123.529% 9.772 萬 2.590 百萬
2 13468 富康麥銀九六購A(@EC) 0.043 +0.023 +115.000% 3.437 萬 75.500 萬
3 28179 騰訊麥銀九四購H(@EC) 0.055 +0.023 +71.875% 5.926 萬 1.200 百萬
4 27644 騰訊麥銀九四購B(@EC) 0.057 +0.023 +67.647%
5 25310 富康麥銀零三購A(@EC) 0.140 +0.052 +59.091% 23.588 萬 1.720 百萬
6 24391 富康海通九五購A(@EC) 0.051 +0.018 +54.545%
7 24558 騰訊麥銀九二購I(@EC) 0.038 +0.013 +52.000%
8 26198 金軟麥銀九三購A(@EC) 0.047 +0.016 +51.613%
9 13213 比迪法興八甲購A(@EC) 0.042 +0.013 +44.828% 10.500 萬 3.000 百萬
10 26921 金軟麥銀九三購B(@EC) 0.129 +0.039 +43.333%
11 21228 中鋁瑞銀八乙購A(@EC) 0.020 +0.006 +42.857% 2,040 10.200 萬
12 28089 中芯麥銀九四購A(@EC) 0.055 +0.016 +41.026%
13 12782 創維麥銀九四購A(@EC) 0.028 +0.008 +40.000% 5.808 萬 2.180 百萬
14 18983 美圖麥銀九三購A(@EC) 0.028 +0.008 +40.000% 6,840 24.000 萬
15 20184 中興海通八乙購A(@EC) 0.142 +0.040 +39.216% 4.519 百萬 3.014 千萬
16 11715 匯豐麥銀九四購A(@EC) 0.025 +0.007 +38.889% 1.150 萬 46.000 萬
17 20189 中興海通八乙購B(@EC) 0.104 +0.029 +38.667% 34.922 萬 3.274 百萬
18 26775 騰訊麥銀九三購G(@EC) 0.033 +0.009 +37.500%
19 19866 中証瑞通九一購B(@EC) 0.033 +0.009 +37.500% 5,400 20.000 萬
20 27867 中銀匯豐九三購A(@EC) 0.015 +0.004 +36.364% 4,750 31.000 萬
牛熊證

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 57039 騰訊麥銀九二牛C(RC) 0.510 +0.185 +56.923% 4.500 萬 9.000 萬
2 65618 港交法巴九三熊X(RP) 0.068 +0.024 +54.545% 32.120 萬 4.800 百萬
3 60827 港交匯豐九二熊B(RP) 0.053 +0.014 +35.897% 35.208 萬 6.170 百萬
4 68992 騰訊麥銀九四牛A(RC) 0.480 +0.115 +31.507% 1.445 萬 3.000 萬
5 66638 港交中銀九二熊A(RP) 0.092 +0.018 +24.324% 2.116 萬 23.000 萬
6 62961 銀河法興九七熊M(RP) 0.029 +0.005 +20.833% 66.087 萬 2.128 千萬
7 62981 平安法興九四熊O(RP) 0.036 +0.006 +20.000% 62.536 萬 1.821 千萬
8 66594 銀河匯豐九六熊A(RP) 0.037 +0.006 +19.355% 2.854 百萬 7.320 千萬
9 67195 銀河瑞銀九三熊B(RP) 0.050 +0.008 +19.048% 3,840 8.000 萬
10 57038 騰訊麥銀九三牛P(RC) 0.410 +0.065 +18.841% 8,000 2.000 萬
11 68986 騰訊麥銀九二牛B(RC) 0.415 +0.065 +18.571%
12 64558 舜光法興九四熊F(RP) 0.101 +0.015 +17.442% 16.155 萬 1.500 百萬
13 64043 平安瑞信九五熊A(RP) 0.028 +0.004 +16.667% 1.837 萬 65.500 萬
14 65245 工行高盛八乙牛W(RC) 0.057 +0.008 +16.327% 34.807 萬 6.590 百萬
15 59606 海油法興八乙牛H(RC) 0.107 +0.015 +16.304% 31.705 萬 3.460 百萬
16 64319 銀河法興九五熊B(RP) 0.050 +0.007 +16.279% 89.491 萬 1.794 千萬
17 64076 友邦瑞信九四牛F(RC) 0.043 +0.006 +16.216% 5,480 13.600 萬
18 59641 港交海通九三熊D(RP) 0.122 +0.017 +16.190% 5.140 萬 40.000 萬
19 58062 港交法興八乙熊H(RP) 0.081 +0.011 +15.714% 1.223 百萬 1.552 千萬
20 65456 港交匯豐九四熊D(RP) 0.098 +0.013 +15.294% 1.086 百萬 1.151 千萬
創業板

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 08139 長安仁恆 5.000 +1.190 +31.234% 4.815 百萬 96.000 萬
2 08057 麥迪森控股 0.600 +0.125 +26.316% 9.515 百萬 1.773 千萬
3 08373 靛藍星 0.610 +0.115 +23.232% 3.584 百萬 5.810 百萬
4 08017 捷利交易寶 0.510 +0.070 +15.909% 3.721 百萬 7.476 百萬
5 08487 ISP GLOBAL 2.680 +0.350 +15.021% 1.357 百萬 53.000 萬
6 08031 易通訊集團 0.670 +0.080 +13.559% 19.104 萬 30.000 萬
7 08227 西安海天天 2.250 +0.260 +13.065% 1.853 百萬 83.971 萬
8 08366 浙江聯合投資 0.255 +0.029 +12.832% 2.145 萬 9.000 萬
9 08481 盛龍錦秀國際 0.410 +0.040 +10.811% 4,100 1.000 萬
10 08450 鉅京控股 0.083 +0.008 +10.667% 2.899 萬 35.000 萬
11 08158 中國再生醫學 0.084 +0.008 +10.526% 38.505 萬 4.780 百萬
12 08133 鑄能控股 0.116 +0.011 +10.476% 4,720 4.000 萬
13 08207 中新控股 0.270 +0.024 +9.756% 1.301 千萬 4.904 千萬
14 08315 長城匯理 0.285 +0.025 +9.615% 5,750 2.000 萬
15 08075 寰亞傳媒 0.070 +0.006 +9.375% 1.342 萬 19.600 萬
16 08137 洪橋集團 1.060 +0.090 +9.278% 3.374 百萬 3.275 百萬
17 08029 太陽國際 0.490 +0.040 +8.889% 4,900 1.000 萬
18 08507 愛世紀集團 0.152 +0.012 +8.571% 16.974 萬 1.172 百萬
19 08268 迪臣建設 0.130 +0.010 +8.333% 7.028 萬 57.600 萬
20 08476 大洋環球控股 0.680 +0.050 +7.937% 2.956 萬 4.600 萬

實時數據源自AASTOCKS,最後更新:


免責聲明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)